Popkör i Vivalla - Starten i Örebro v-10

Välkommen till Joyvoice i Kulturarenan

Joyvoice är Sveriges största körkursverksamhet och våra popkörer för ALLA som vill sjunga. Både nybörjare och sångvan. Vi finns över hela landet och har idag närmare 250 körer med fler än 22.000 sångglada deltagare i alla åldrar och vi växer för varje termin. Att sjunga i Joyvoice ska handla om att få koppla bort vardagen för en stund och bara vara ”här och nu” i positiv energi och härligt sångös.
Våra körmedlemmar ska få glädjas, stärkas och lysa och även om varje termin ska avslutas med någon form av framträdande så ligger fokus på gemenskap och att få släppa loss och ha kul under terminens gång.


Nostalgi Musikkväll - Välkomna
Rubrik: 60- 70 talets Svensktoppskung, Carl Erik Thörn möter TRIO ME' BUMBA och SVERIGES Barbra Streisand, Adorena Thörn!
Repertoaren är en blandning av Carl Eriks 15 klassiska Svensktoppshits och en hyllning till Frank Sinatras låtar.  Barbra Streisand, ska hyllas av Adorena Thörn som har en unikt liknande röst som Barbra. Beatles och Westside Story låtar ingår i repertoaren. Rockfolkets pianisten, Kalle Åmark rockar loss med sina låtar. TRIO ME' BUMBA framträder med sin egen repertoar.                                    Obs! tryck på bilden för att förstora den.

Öppet Hus på Folkets Hus Vivalla.
Den 8 mars  är ni  jätte välkomna för att samtala om olika ämnen som rör kvinnofrågor. Detta är ett samarbete mellan Folkets Hus Vivalla och lokala förening i Vivalla Aqoon Kaal. 
Plats: Poesigatan 10
Tid. 18.00 - 21.00

 

Resurscenter i Vivalla
Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.
SIDAN ÄR UNDER UPPBYGNAD
SIDAN ÄR UNDER UPPBYGNAD

Folkets Hus Vivalla
Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap, personlig bildning och samhällsutveckling.
Föreningen ska vara ett nav och en drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

Har du en idée om något du vill ska hända, göras i Vivalla?
Kontakta oss så gör vi det tillsammans.                                                      Telefon 019207480 eller besök oss på Poesigatan 10 - 70371 - Vivalla

Uppsökande samarbete
Vi söker samarbetsmöjligheter med
föreningar som vill bedriva olika typer av verksamheter och projekt i
linje med våra grundläggande
värderingar enligt våra stadgar.

Medlemmar i Folkets Hus - Tryck på bilden
Medlemmar i Folkets Hus - Tryck på bilden