Folkets Hus är ditt

  En öppen mötesplats för demokrati, kultur, personlig bildning och samhällsutveckling 

27 september  15:00
Kulturarenan, Vivallaskolan

14 november  18:00
Kulturarenan, Vivallaskolan

Folkets Hus Är Ditt
 

Folkets Hus Vivalla, Poesigatan 10

Resurscenter i Vivalla

Aktuellt

Uppsökande samarbete

   eller ring oss 019-207480  

Medlemmar i Folkets Hus

Folkets Hus Vivalla

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap,
personlig bildning och samhällsutveckling. Föreningen ska vara ett nav och en
drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

Har du en idée om något du vill ska hända, göras i Vivalla?
Kontakta oss så gör vi det tillsammans. Telefon: 019-207480,  BANKGIRO: 5044-7861