Folkets Hus Vivalla

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur,
gemenskap, personlig bildning och samhällsutveckling.
Föreningen ska vara ett nav och en drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

 

HAR DU EN IDÉ OM NÅGOT DU VILL SKA HÄNDA, GÖRAS I VIVALLA?
KONTAKTA OSS SÅ GÖR VI DET TILLSAMMANS

 

Aktiviteter

Folkets Hus Vivalla anordnar olika typ av aktiviteter och evenemang. För mer information titta under rubriken evenemang.

Kulturarenans upprustning

Kulturarenans  upprustning pgår för fullt. Förnyelse av den tekniska utrustningen och scentillbehör. Kulturarenan utrustas för olika typ av kulturevenemang som teater, dans, bio, livesändningar, idrottssändningar mm.
Beräknas öppna igen efter årskiftet.

 

Nya föreningslokaler

Vi har precis flyttat in i våra efterlängtade nya lokaler på Poesigatan 10.  
Möblerade kontor finns att hyra av oss. Wifi, skrivare, konferensrum, kök, och städ finns på plats.

Fredag 24 november kl. 18.00 VIVALLA BIOSALONG

Vivalla Resurscenter

* En mötesplats för kolal engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverket grupper eller föreningar.
* Stöd och vägledning för att påverkad på lokal, regional och nationell nivå.
Mer information tryck på MUCF bilden nedanför.

Vivalla Resurscenter

Kultur & Demokrati projekt

Vi har fått medel från Postkodlotteriet för att jobba med kultur verksamhet och från MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) för att lyfta upp demokrati frågor inte minst medborgarnas inflytande.

Fredag 15 december kl.18.00 -Entré 100 kr. Vivalla Biosalong
Uthyrning av lokaler
Föreningen Folkets Hus Vivalla har tagit över bokning av lokaler i Vivalla skolan från och med kl. 17.00 vardagar och helgar. De lokaler som är bokningsbara är Kulturarenan, matsalen, hemkunskapsalen och konferensrummet.
Mer information om vår uthyrningspolicy och allmänna regler kan du läsa här
 

Uppsökande samarbete

Vi söker samarbetsmöjligheter med föreningar som vill bedriva olika typer av verksamheter och projekt i linje med våra grundläggande värderingar enligt våra stadgar.
 

Folkets Hus Vivalla
Telefon Växel

019 207480