Föreningen  

Vad är ett Folkets Hus

Folkets Hus i Vivalla är en ideell förening och medlem i en riksorganisation som heter Folkets Hus och Parker. Idén med ett Folkets Hus är en mötesplats för ett helt område, som styrs av de människor som bor där. En Folkets Hus-förening är en paraplyförening. Där kan ett studieförbund vara med, PRO, unga aktivister och gamla aktivister, moskén och kyrkan, olika etniska föreningar och du och jag som individer.

Hur styrs Vivalla Folkets Hus

Varje år har vi ett årsmöte. Då samlas alla medlemmar och röstar om de frågor som vi tillsammans tycker är viktiga för vår mötesplats.

Vilken vision ska vi ha?
Vilken verksamhet ska det vara i huset?
Vilka ska sitta i styrelsen nästa år?