Bli medlem  

Föreningens vision och idé

Alla har rätt till sina drömmar. 
Familjen som kommer till ett nytt land, sångerskan på operascenen, barnet som upptäcker böcker, paret som svävar ut i en dans, filmaren som lär sig redigera, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor.
Vi kämpar tillsammans för rätten till glädje, liv och drömmar.
För rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur,gemenskap, personlig bildning och samhällsutveckling. Föreningen ska vara ett nav och en drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.
Folketshusföreningen i Vivalla är en ideell förening. Medlemmarna i föreningen är både enskilda personer och andra föreningar och organisationer. För att bli medlem ansöker du via länken nedan. Medlemsskap kostar per år 50 kr för enskild medlem och 100 kr för organisation, förening. Alla som delar Föreningens idé kan bli medlemmar och på det sättet utforma Folkets Hus verksamhet.

Varför medlem i Folkets Hus

Som medlem i Folkets Hus har du / kan du 
- Inflytande i Folkets Hus och kan vara en del av styrelsen.
- Möjlighet att påverka vad som ska ske i Folkets Hus.
- Tillgång till gratis lokal för styrelsemöte.
- Möjlighet att hyra plats för föreningskontor.
- Rabatterat pris på att hyra festlokaler på Poesigatan.
- Ta del av medlemserbjudanden, medlemsfester, årsmöte mm.
- Barn och familjeprogram, kulturprogram.
- Hjälp att hitta olika former för samarbeten mellan andra föreningar och   
   organisationer.
- Hjälp att hitta pengar till den egna föreningen genom samarbeten, söka pengar     
   mm
- Föreningsutbildning
- Stöd i kontakter med kommunen
- Utveckla egna idéer
- Förverkliga dina drömmar

Ansökan om medlemsskap Förening/Organisation

  • Stadgar och underskrivet styrelseprotokoll skall bifogas,där det framgår beslut att ansöka om medlemskap i Folkets Husföreningen.
    (max 50 MB)

Ansökan om medlemsskap Privatperson

  • förnam, efternamn samt födelseår på samtliga i din famiilj som är under 18 år och som du vill ska vara medlem i föreningen (OBS! ingår i din medlemsavgift)