Styrelsen  

föreningen folkets hus Vivalla ställer vi in årsmötet   som skulle ha ägt rum söndagen den 5 april 2020
På grund av Coronaviruset och dess spridning så har vi beslutat att skjuta upp årsmötet tillsvidare.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer dagligen och återkommer med ett nytt datum för årsmötet.
  Under tiden fortsätter nuvarande styrelse arbetet som interimsstyrelse.

Kontaktuppgifter till vår styrelse just nu är
Ordförande Khalid Mahamud       
khaalid.mahamud@hotmail.com

Kassör Ewa Neogard     ewa.neogard@gmail.com

Föreningen   
info@fhvivalla.se

Ordförande
-                      KHALID MAHAMUD  

Vice Ordförande -              ELIN ANDERSSON   lämnat sina uppdrag 2019

Sekreterare -                      Sea Flytk Bergman   lämnat sina uppdrag 2019

Ledamöter -                        (ABDULKADIR HASSAN  lämnat sina uppdrag 2020 januari )                     

                                            ABDULLAHI ABUKAR  
   

Suppleanter -                     FARHIYO IBRAHIM  
                                           Hussein Mustafa Kamil
                                           Rashida Ettalbi
                                           Asnawi Ali                                               
                                                  
Revisorer -                         BENGT WENTZEL 
Revisorsersättare               K-B Persson 

Auktoriserad revisor -        HELEN ANDERSSON   helene.andersson@se.pwc.com

Valberedning -                    ANTTI AHTIAINEN   antti.ahtiainen@orebro.se
                                            CHRISTIAN PRIM   prim2K@yahoo.se
                                            Medina Haji Mahamud
                                            Abdulrahman Ibrahim Muhammed
                                            Najibullah Zakhilwal