Vivalla Resurscenter 

Vivalla Resurscenter

En mötesplats för lokalt engagemang där boende i område inspireras att delta i nätverk, som enskild person, grupper eller föreningar. Stöd och vägledning för att påverka på lokal, regional och på nationell nivå.

Stöd & Vägledning

Vi erbjuder stöd och vägledning i frågor framförallt inom föreningslivet och lokal utveckling. Vi samarbetar gärna med er som enskilda eller som föreningar och utvecklar våra idéer utifrån gemensamma värderingar. Vi har med oss en del erfarenhet av att jobba inom det civila samhället och dessa kunskaper erbjuds nu genom Vivalla Resurscenter som finansieras med stöd av MUCF myndigheten för Ungdoms och civilsamhällesfrågor.

Vi i Folkets Hus främjar

Alla människors lika värdet, demokrati, integration, jämställdhet, bildningsarbete, opinionsbildning, valdeltagande, organisering, mobilisering, barnens rätt till kulturen, samarbete over etniska, kulturella och religiösa gränser, samt bygga broar mellan människorna.