Uthyrning  

Om lokaler

Folkets Hus Lokaler på Poesigatan 10 - Fasta hyresgäster
Folkets Hus har kontorsplatser som kan hyras av medlemsföreningar på helår. Man betalar då en hyra månadsvis och har ett hyreskontrakt. Som hyresgäst har man tillgång till skrivare och kopiator samt wifi. Förbrukningsmaterial betalas separat.
Hyresgästen har till gång till samlingslokalerna på dagtid vardagar 8:00-17:00 för att bedriva föreningsverksamhet.  Man betalar ingen hyra för lokalerna men de måste bokas. På kvälls och helgtid kan man också ha tillgång till dessa lokaler för föreningsverksamhet. Då betalar man en reducerad hyra och bokning måste ske. För privata tillställningar betalar hyresgäst för varje lokal gällande hyra. Kontakta Folkets Hus om du är intresserad av att hyra kontorsplats

Folkets Hus Lokaler på Poesigatan 10 - Tillfälliga hyresgäster
Här finns lokaler för både små och stora möten och fester
Konferensrummet                                   plats för ca 10 personer
Lilla salen, inkl pentry                            plats för ca 20 personer
Stora salen                                             plats för ca 30 personer
Lilla+ stora salen, inkl pentry                plats för max 50 personer

Mellan lilla och stora salen finns en skjutvägg som gör att det kan bli en stor sal med plats för max 50 personer.
Vid möten kan projektor och duk ingår men ska bokas i förväg

Lokaler i Vivalla skolan ( Diktargatan 25)

Dessa lokaler är möjliga att hyra efter kl 17:00 vardagar och på helgerna fram till kl 24:00. Söndagar till kl 23:00. Skolfri tid kan finnas möjlighet att hyra på andratider.

KULTURARENAN:
Kan hyras för föreställningar, konferenser, föreläsningar och kulturarrangemang. Lokalen är utrustad med en toppmodern bioteknik för filmvisning samt surroundljud. Vidare kan finnas tillgång till ett enklare ljud  för föreläsningar, mindre musikakter, konferenser.
Lokalen rymmer 320 sittande på en gradäng. Gradängen är rörlig och kan anpassas till det antal personer man vill. I lokalen får vistas samtidigt 450 personer.

MATSALEN:
Obs! Matsalen är från och med 2018-11-30 är inte användbar tills vidare på grund av kontinuerlig misskötts av lokalerna och även av hälsörisker för skolelever.
Kan hyras för fester och möten av olika slag.  Här kan man servera och ha med egen mat och dryck. Lokalen har 175 sittplatser med bord.

HEMKUNSKAPSSALEN:
Lokalen har 6 köksdiskar med sina respektive bas tillbehör. Här finns också två matbord med plats för totalt ca 15 personer. Lokalen är väl anpassad för matlagningskurser, förberedelser för mat när man bokat matsalen, kaffekokning och annan kursverksamhet där mat och bakning ingår.

KONFERENSRUMMET: 
Lokalen är utrustad med projektor och bioduk, har platser till ca. 30 personer. Lokalen är inte utrustad med pentry. Önskas servering av kaffe, smörgås eller annat konferenstilltugg kan det beställas av Folkets Hus vid bokningstillfället.
Om projektor skall användas beställs även det vid bokningstillfället.

GALLERIAN:
Gallerian är en stor öppen samlingslats som fungerar som foajé till samtliga skolans lokaler. Detta kan betyda att om det är olika hyresgäster i de olika lokalerna används Gallerian av samtliga gäster för att ta sig till och från de olika lokalerna. Gallerian är även bokningsbar som ensam lokal.