Avbokning  

Lokalbokning är bindande, vid avbokning skall hyresgästen betala ersättning enligt följande;
Avbokning mer än 4 veckor innan:               0% av avtalat pris
Avbokning 2-4 veckor innan:                          50% av avtalat pris
Avbokning 0-2 veckor innan:                          100 % av avtalat pris