Övrig verksamhet  

        Kultur & fritid

Här hittar du info om Föreningar

Vivalla Resurscenter

kontakta oss på
019 207480 eller 
besök oss på Poesigatan 10

Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.

En grupp för
föräldrar till tonåringar
i Vivalla