Ortens demokratisamtal

Dialog och demokrati institutets ( DDI) demokratiutbildning   v 24- v 34 2018
Ungdomar som inte har fått sommarjobb och inte har något inplanerat under sommaren är inbjudna till
den här utbildningen.
För att öka kunskapen om demokrati och samhällsstrukturer ska vi träffa olika politiker, journalister, blåljuspersonal, säkerhetsansvarig på Örebro kommun m.fl. för att på så sätt inhämta kunskap och sätta våra egna fördomar och värderingar på prov.
Syftet är att ungdomarna ska få en bredare förståelse inom ämnet och möjlighet att diskutera frågor kring politik, demokrati och de normer som råder i samhället. De ska få se över sina värderingar, diskutera och argumentera utifrån sig själv och andra individer men även ur ett samhällsperspektiv och det demokratiska samhället.

Har du frågor om detta kan du kontakta Khalid Mohammed på telefon 076-0010641 eller khalid.mohammed@fryshuset.se

Arrangör är Fryshuset i samarbete med Folkets Hus Vivalla och FTP
Finansieras bland annat av medel från MUCF