RÖST - kortfilmer om samhällsengagemang
Kulturarenan

Vilka syns och vilka röster hörs i det offentliga samtalet?
Röst är en dokumentär serie bestående av 8 korta filmer som skildrar Sverige 2018. Filmen Centrum är inspelad i Vivalla med ungdomar från orten som aktörer.
Genom att lyfta unga och nya röster, bakom och framför kameran, vill initiativet Röst inspirera till samhällsengagemang. Röst är ett samarbetsprojekt mellan SVT, Filminstitutet och Folkets Bio.

http://www.xn--rst-sna.nu/filmer/

FILMER som visas den 16 augusti

Centrum- inspelad i Vivalla, ungdomar från Vivalla är med i filmen

Noratanten -”kärlek är miljoner gånger starkare än hat”. I Noratanten får vi möta en inspirerande kvinna som med sin lekfullhet och sitt engagemang får oss att förstå vikten av att höja sin röst.

En plats i Europa - Thomas har i tre år haft sin sovplats under en lastbrygga tillsammans med råttor. Nu ska han vräkas. Han håller ett försvarstal för grundläggande mänskliga rättigheter.

I en tid då vi kan se att vi går mot ett mer polariserat samhälle vill vi inspirera förstagångsväljare och unga att vara en del av det politiska samtalet och hitta en plats i det offentliga rummet.
I samband med visningarna kommer vi med tillsammans med producenterna av filmen CENTRUM Tuna Özer & Camila-Catalina Fernandez diskutera och fokusera på temat demokrati.

FRI ENTRÈ
Filmerna är producerade och finansierade av SVT och Filminstitutet och kommer att visas på både SVT play, SVT och Youtube utöver alla visningar på biograf, festival och skolor.