Hur når vi jämställdhet  

Föreningen Folkets Hus Vivalla, i samarbete med Kvinnoföreningen för integration och utveckling samt Samadon Somaliska kvinnoförening bjuder er till halv utbildningsdag ”Hur når vi jämställdhet”.

Utbildningen har till syfte att öka kunskap i ämnet könsrelaterat våld ur ett jämställdhetsperspektiv.
Utbildningen riktar sig till lokala föreningar, förtroendevalda, föreningsledare, samt även till andra intresserade som jobbar inom föreningslivet och intresseorganisationer.
Under utbildningsdagen kommer det att medverka ett antal kunniga föreläsare i jämställdhets frågor utifrån olika perspektiv.