Ansökan medlemskap

 FOLKETS HUS VIVALLA 

medlemsförmåner

- Inflytande i Folkets Hus och kan vara en del av styrelsen.
- Möjlighet att påverka vad som ska ske i Folkets Hus.
- Tillgång till gratis lokal för styrelsemöte.
- Möjlighet att hyra plats för föreningskontor.
- Rabatterat pris på att hyra festlokaler på Poesigatan.
- Ta del av medlemserbjudanden, medlemsfester, årsmöte mm.
- Barn och familjeprogram, kulturprogram.
- Hjälp att hitta olika former för samarbeten mellan andra föreningar och   
   organisationer.
- Hjälp att hitta pengar till den egna föreningen genom samarbeten, söka pengar     
   mm
- Föreningsutbildning
- Stöd i kontakter med kommunen
- Utveckla egna idéer
- Förverkliga dina drömmar