Folkets Hus är ditt

  En öppen mötesplats för demokrati, kultur, personlig bildning och samhällsutveckling 

Tryck på Bilden för mer information

Årsmöte 2019

Tid: Söndag 7 april 2019, kl 14:00
Plats: Kulturarenan, Vivallaskolan

Styrelsen för Föreningen Vivalla Folkets Hus vill hälsa alla medlemmar, både föreningar och privatpersoner, välkomna till årsmöte. På mötet beslutar vi om:
 -Verksamhetsberättelse/bokslut 2018
-Vilka som ska var med i styrelsen
-Föreningen Folkets Hus Vivalla verksamhetsplan och budget 2019

Om ni vill ha årsmötets olika dokument innan mötet så kan du få dem på Folkets Hus från och med en vecka innan mötet.

I anslutning till lokalen kommer vi att visa bilder från vår verksamhet under 2018 samt i bilder redogöra för ungdomsanpassning av lokalerna på Poesigatan 10.

Du som ännu inte är medlem men intresserad av Folkets Hus verksamhet är varmt välkommen.
Möjlighet att söka medlemskap finns på plats efter årsmötet.

Varmt välkommen!

Vivalla Resurscenter

Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.
Du kan besöka oss på Poesigatan 10 från måndag till fredag mellan kl. 10.00 till 17.00 - på osndagar och fredagar har vi öppet hus till kl. 20.00 Välkomna.
Resurscenter i Vivalla drivs med finansiering av MUCF Myndighet förUngdoms och Civilsamhällsfrågor.

Föreningsutveckling
det gör vi tillsamans

Hör gärna av er för en tidsträff 

Växel 019 207480

Välkomna varje onsdag
på Poesigatan 10

Varje onsdag - 17.00-21.00

På Folkets Hus Vivalla  

Min Röst - Temakväll är ett Forum
där man diskuterar olika ämnen. Tillsammans bestämmer vi i förväg ett tema och ämnet kommer att publiceras både på vår hemsida och facebook. Syfte med Min Röst är att lyfta upp olika almänna frågor som berör ungdomar och frågor som ibland betraktas som tabubelagda. Detta gör i samarbete med föreningen Simon Viva - www.simonviva.se 

Varje torsdag - 17.00 - 18.30
Start torsdagen 17 januari

På Folkets Hus Vivalla

DResurscenter

Aktuellt

Folkets Hus är ditt

Folkets Hus Vivalla

   eller ring oss 019-207480  

Varför bli medlem

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap,
personlig bildning och samhällsutveckling. Föreningen ska vara ett nav och en
drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

Har du en idée om något du vill ska hända, göras i Vivalla?
Kontakta oss så gör vi det tillsammans. Telefon: 019-207480,  BANKGIRO: 5044-7861