Folkets Hus är ditt

  En öppen mötesplats för demokrati, kultur, personlig bildning och samhällsutveckling 

Om Folkest Hus 
Folkets Hus är inte ett namnskyddat begrepp, men används i huvudsak för lokaler som erbjuder allmänna samlingslokaler med mötesplatser för kulturevenemang och aktiviteter i nära anslutning till civil samhällets organisationer. Vanligast är att varje enskilt hus drivs av en fristående och självständig förening. I Vivalla är drivs av Folkets Hus Vivalla förening.

Delaktighet för Bättre Inkludering

Folkets Hus Vivalla beviljades finansiering för att bedriva projektet Delaktighet för Bättre Inkludering. Projektet syfte är att kunna lyfta upp vikten på delaktighet, engagemang och påverkande i de olika lokala liksom kommunala och regionala processer.  Mer information kommer finns under evenemang rubriken på menyn.

Hör gärna av er för en tidsträff 

Växel 019 207480

Vivalla Resurscenter
Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.
Du kan besöka oss för mer information på Poesigatan 10 från måndag till fredag kl. 10.00 till 17.00 Välkomna.

DResurscenter

Aktuellt

Folkets Hus är ditt

Folkets Hus Vivalla

   eller ring oss 019-207480  

Varför bli medlem

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap,
personlig bildning och samhällsutveckling. Föreningen ska vara ett nav och en
drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

Har du en idée om något du vill ska hända, göras i Vivalla?
Kontakta oss så gör vi det tillsammans. Telefon: 019-207480,  BANKGIRO: 5044-7481