Om Folkest Hus 
Folkets Hus är inte ett namnskyddat begrepp, men används i huvudsak för lokaler som erbjuder allmänna samlingslokaler med mötesplatser för kulturevenemang och aktiviteter i nära anslutning till civil samhällets organisationer. Vanligast är att varje enskilt hus drivs av en fristående och självständig förening. I Vivalla är drivs av Folkets Hus Vivalla förening.

Styrelsen för Föreningen Vivalla Folkets Hus vill hälsa alla medlemmar, både föreningar och privatpersoner, välkomna till årsmöte. söndag 27 september kl.15.00

Med anledning av rådande situation med Covid-19 ges våra medlemmar möjligheten att delta på årsmötet via en onlinelösning. Anslut till mötet via länken nedan vid angiven tid för mötets start.
meet.google.com/azd-ctjc-ijd
 
Du som är frisk är välkommen att delta på årsmötet på plats, annars deltar ni digitalt väldigt enkelt!

Hör av oss om det blir svårt att delta med digital.
Anmäl ditt deltagande senast 2 september  info@fhvivalla.se
vi bjuder på en härlig kakbuffe från olika länder

fföreningen folkets hus Vivalla ställer vi in årsmötet   som skulle ha ägt rum söndag den 5 april 2020
På grund av Coronaviruset och dess spridning så har vi beslutat att skjuta upp årsmötet.
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer dagligen och återkommer med ett nytt datum.
 
På grund av Coronaviruset och dess spridning så har vi beslutat att skjuta upp årsmötet.
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer dagligen ch återkommer med ett nytt datum

 vi fått beviljade projektmedel från Leader för projektet Delaktighet inom föreningslivet

Delaktighet för Bättre Inkludering

Folkets Hus Vivalla beviljades finansiering för att bedriva projektet Delaktighet för Bättre Inkludering. Projektet syfte är att kunna lyfta upp vikten på delaktighet, engagemang och påverkande i de olika lokala liksom kommunala och regionala processer.  

Vivalla Resurscenter
Ett lokalt resurscenter är en mötesplats för lokalt engagemang där boende i området inspireras att delta i nätverk, grupper eller föreningar. Resurscentret ska fungera som en länk mellan boende och etablerade föreningar och organisationer. Det ska kunna erbjuda stöd och vägledning så att olika individer får bättre förutsättningar att framföra åsikter och påverka beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå.
Du kan besöka oss för mer information på Poesigatan 10.

Hör gärna av er för en tidsträff 

Växel 019 207480

DResurscenter

Aktuellt

Folkets Hus är ditt

Folkets Hus Vivalla

   eller ring oss 019-207480  

Varför bli medlem

Folkets Hus i Vivalla är en öppen mötesplats för demokrati, kultur, gemenskap,
personlig bildning och samhällsutveckling. Föreningen ska vara ett nav och en
drivande motor i, med och för det civila samhället i Vivalla.

Har du en idée om något du vill ska hända, göras i Vivalla?
Kontakta oss så gör vi det tillsammans. Telefon: 019-207480,  BANKGIRO: 5044-7481