uthyrning

 Fasta hyresgäster

Folkets Hus har kontorsplatser som kan hyras av medlemsföreningar på helår. Man betalar då en hyra månadsvis och har ett hyreskontrakt. Som hyresgäst har man tillgång till skrivare och kopiator samt wifi. Förbrukningsmaterial betalas separat.

Hyresgästen har till gång till samlingslokalerna på dagtid vardagar 8:00-17:00 för att bedriva föreningsverksamhet.  Man betalar ingen hyra för lokalerna men de måste bokas. På kvälls och helgtid kan man också ha tillgång till dessa lokaler för föreningsverksamhet. Då betalar man en reducerad hyra och bokning måste ske. Kontakta Folkets Hus om du är intresserad av att hyra.

Tillfälliga hyresgäster

Här finns lokaler för både små och stora möten 
Konferensrummet                              plats för ca 8 personer
Lilla salen,                                            plats för ca 15 personer
Stora salen                                           plats för ca  15 personer
Lilla+ stora salen                                 plats för max 30 personer

Mellan lilla och stora salen finns en skjutvägg som gör att det kan bli en stor sal med plats för max 30 personer.

Kontakta oss på Folkets hus Vivalla för prisförfrågan eller frågor gällande uthyrning.

BOKNING AV LOKALERNA I KULTURARENAN/VIVALLASKOLAN
 
Din bokningsförfrågan skickas till info@fhvivalla.se som gör den slutliga bokningen. Är lokalen ledig får du en bokningsbekräftelse. Är lokalen inte ledig kontaktas du via e-posten ni gör bokningen på.

uthyrningspolicy KULTURARENAN

VEM KAN HYRA LOKAL Kulturarena i vivallaskolan 

Våra lokaler hyrs ut till  föreningar, organisationer, näringsliv, offentlig förvaltning. Lokalerna hyrs ut till evenemang, arrangemang, verksamheter som delar föreningens grundvärderingar.
Förening som vill hyra lokal - ordförande i föreningen skall boka och skriva under hyreskontraktet. Ansvarig person från föreningen skall finnas på plats hela arrangemanget, namn och telefonnummer på den personen anges i bokningsavtalet. Kopia på underskrivet styrelseprotokoll som visar beslut på att föreningen skall hyra lokal lämnas i samband med bokning. Endast ordförande, eller den person som enligt bekräftelsen är ansvarig på plats, får kvittera ut låstagg. Hyresgästen skall vara över 18 år.
Medlemmar i vår förening erhåller hyresrabatt.

En bekräftelse skickas med post till hyresgästen. Den skall undertecknas och skickas tillbaka till uthyraren inom 7 dagar. Först då är bokningen klar. Depositionsavgift på 1 500 kr lämnas i samband med utkvittering av låstagg och återfås första vardagen efter uthyrning

TILLGÄNGLIGHET

Om bekräftelse inte kommit tillbaka till uthyraren efter 7 dagar, upphör bokningen att gälla
Om hyrestagaren på något sätt lämnat felaktiga uppgifter gällande arrangemangets innehåll och inriktning betraktas detta som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår.
Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.
Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.
Om den aktuelle hyrestagaren genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.