Medlemsansökan

OBS!

Stadgar och underskrivet styrelseprotokoll skall bifogas till info@fhvivalla.se, där det framgår beslut att ansöka om medlemskap i Folkets Husföreningen.