Internationella kvinnodagen

Hej!
Vi på Folket Hus Vivalla kommer att hålla en föreläsning den 8de mars på internationella kvinnodagen. Föreläsningen är en del av projektet solidaritet som handlar om förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor I nära relationer. Föreläsningen kommer att ske digitalt via Zoom. För att delta så skicka ett mail till info@fhvivalla.se med rubriken Internationella kvinnodagen